Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

W dniach 4-7 października 2010 r. po raz ośmy Bruksela stała się centralnym punktem Europy, gdzie odbywało się OPEN DAYS, czyli Europejski Tydzień Regionów i Miast. Największa unijna impreza dotycząca tego tematu.

 

Prezes Fundacji Pan Jerzy Luty 
wraz z Europosłem Janem Kozłowskim

 

W ramach tegorocznej edycji odbyło się 129 konferencji, warsztatów i spotkań, które obejmowały problematykę rozwoju regionalnego. Wzięło w nich udział ponad 6000 przedstawicieli 240 regionów i miast. Były one skupione wokół trzech głównych tematów: 

“konkurencyjność”: seminaria z tego tematu skupiały się na kwestiach związanych z innowacjami, rozwojem regionalnym i rozwojem ekologicznej gospodarki oraz na rezultatach osiągniętych przez regiony objęte celem pierwszym polityki spójności “konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”; 

„współpraca”: w ramach warsztatów z zakresu „współpracy” odbywały się debaty poświęcone tematyce współpracy terytorialnej oraz międzyregionalnej, makroregionom oraz Europejskiemu Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej; 

„spójność": wydarzenia dotyczące tego zagadnienia, koncentrowały się na kwestiach spójności terytorialnej oraz społecznej, a także na tym jak najlepiej zintegrować różne polityki na poziomie lokalnym. www.opendays.europa.eu

Z naszego regionu wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na OPEN DAYS organizowało Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska. Wśród nich nie mogło zabraknąć w Belgii również reprezentanta naszej Fundacji.

Był nim Pan Prezes Jerzy Luty.