O Fundacji


Fundacja Powiślańska powstała 24 października 2005 roku.

Głównymi celami fundacji jest:

  • wspieranie rozwoju regionu (Dolnego Powiśla),
  • ochrona środowiska,
  • działalność wspomagająca ekorozwój,
  • aktywizację zawodową,
  • ochronę zwierząt,
  • wspieranie badań i programów naukowych badawczych,
  • edukacyjnych ochronę praw kobiet
  • działalność na rzecz ich równych praw,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działania krajoznawcze oraz wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży.


Cały Zarząd Fundacji, jej członkowie oraz wolontariusze działają społecznie. W realizowanych przedsięwzięciach aktywnie pomagają konsultanci Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Gdańsku oraz Krajowi Konsultanci Funduszy Europejskich, oraz Konsultanci Społeczni.

Fundacja Powiślańska bardzo intensywnie działa w kierunku pozyskania nowych funduszy na realizację projektów.

Działamy w kierunku rozwoju obszarów wiejskich, powiatów kwidzyńskiego oraz sztumskiego, włączamy się aktywnie w realizację przedsięwzięć lokalnych i regionalnych. Jednymi słowy zmieniamy świat na lepsze.

WŁADZE FUNDACJI:
Prezes Zarządu: Jerzy Luty
Członek Zarządu: Bogdan Koziarski
Członek Zarządu: Jerzy Ostrowski